Novinky

Vodorovné dopravné značenie

Z dôvodu zvyšovania nárokov na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov realizujeme čoraz viac vodorovných značení vo Vašich výrobných a skladovacích priestoroch.

Používame osvedčenú technológiu, pri ktorej pripravíme podklad otryskaním resp. prebrúsením. Následne aplikujeme kvalitné dvojzložkové náterové hmoty na báze polyuretánu.

Použitím tejto technológie garantujeme oveľa dlhšiu životnosť voči bežne používaným náterom a nalepovacím páskam. Farebné odtiene si vyberie zákazník podľa vzorkovníka RAL.

Vzhľad značenia a piktogramov prispôsobujeme firemným štandardom podľa požiadaviek zákazníka.

Opravy podláh - oprava dilatačných škár

Na betónových podlahách je osvedčeným technologickým postupom a receptúrou opravnej hmoty na báze epoxidových živíc a kremičitých pieskov.

Poškodenie, resp. olámanie hrán dilatačných a zmrašťovacích škár vplyvom prevádzky je bežným javom na drátkobetónových podlahách s narezanými škárami a po čase je nevyhnutné začať tieto lokálne opravovať.

Spôsoby opráv:

  • Obr. č. 1: oprava epoxidovou maltou, zapečatenie epoxidovou transparentnou stierkou obsahuje dve chemické operácie, je rýchlejšia a ekonomickejšia.
  • Obr. č. 2: oprava epoxidovou maltou, zapečatenie epoxidovou transparentnou stierkou a epoxidová liata podlaha RAL 7042. Táto oprava obsahuje tri chemické operácie, je časovo náročnejšia, vhodná pre podlahy s vyššou estetickou náročnosťou. Opravy je možné vykonať aj rýchlo tuhnúcimi epoxidmi počas víkendov a sviatkov, vrátane vyzretia pre plné zaťaženie, resp. len počas nočných zmien, na etapy.
  • Obr. č. 3: lokálna oprava trhlín epoxidovou maltou, zapečatenie epoxidovou transparentnou stierkou obsahuje dve chemické operácie.
  • Obr. č. 4: oprava dilatačných a zmrašťovacích škár pre vysoké mechanické zaťaženie 3-komponentnou polyuretánovou živicou modifikovanou cementom a plnivom.
Opravy podláh - injektáže podláh

Na betónových podlahách dochádza k rôznym defektom. Možné je aj zdvíhanie rohov a hrán, prípadne jednotlivých celkov plochy oddilatovanej dosky. Tento problém sa prejavuje dutými zvukmi pri prejazde a postupne dochádza k olamovaniu a prasklinám na betónovej doske.

Riešením je injektáž dutín medzi základovou doskou a zdvihnutými hranami a rohmi jestvujúcej drátkobetónovej dosky injektážnou hmotou. Potrebná doba na odstávku  predmetnej plochy je 3 dni.

Technologický postup opravy:

  • navŕtanie otvorov Ø12 mm v dvoch, resp. štyroch radoch podľa potreby v osovej vzdialenosti cca. 250 mm po oboch stranách rezanej škáry až po základovú dosku.
  • vloženie injektážnych pakrov do otvorov.
  • aplikácia injektážnej hmoty pomocou šnekového čerpadla pod tlakom cca 25 Barov.
  • zatlčenie pakrov do otvoru a začistenie povrchu otvoru špeciálnym rýchlotuhnúcim epoxidovým tmelom.