Vypracovanie ponuky a bezplatné služby

Vypracovanie ponuky

(požiadavky na budúcu podlahu)

Bezplatné služby

  • obhliadky stavieb, zameranie jestvujúceho stavu pre prípravu ponuky a odborné konzultácie
  • zhodnotenie prevádzkových podmienok, požiadaviek kladených na novú podlahu a návrh jej optimálnej skladby
  • vypracovanie cenovej ponuky, zaslanie technických listov, certifikátov.